podkładki pod zbrojenie, dystanse pod zbrojenie, dystanse do zbrojenia producent

podkładki pod zbrojenie, dystanse pod zbrojenie, dystanse do zbrojenia producent

Wejdź na stronę główną !!!


zbrojenie Żelbet (stalbet, stalobeton, żelazobeton, potocznie nieprawidłowo nazywany też żelbetonem) – element konstrukcyjny powstały przez połączenie betonu z wkładkami stalowymi (może być za pomocą podkładki pod zbrojenie). Połączenie tych dwóch materiałów za pomocą podkładki pod zbrojenie jest powszechnie stosowane w budownictwie. Beton jest materiałem przenoszącym naprężenia ściskające, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała. Stal w elemencie żelbetowym przenosi głównie naprężenia rozciągające, choć często stosuje się zbrojenie ściskane.
podkładki Połączenie stali i betonu na przykład za pomocą dystanse pod zbrojenie pozwala budować konstrukcje różnego typu. Do zbrojenia stosuje się wkładki w postaci prętów, lin, strun, kabli i siatek. Można spotkać także konstrukcje ze "sztywnym zbrojeniem", tzn. takie, w których elementy stalowe o dużych przekrojach (np. dwuteowniki, ceowniki) są wykorzystane jako rdzeń, np. w słupie kompozytowym. Właściwa współpraca betonu i stali w konstrukcji możliwa jest dzięki przyczepności betonu do stali (w celu jej zwiększenia stosuje się pręty żebrowane, pomocne są tu dystanse pod zbrojenie) oraz zbliżonej rozszerzalności termicznej obu materiałów.
dystanse Do zalet żelbetu, jako materiału konstrukcyjnego, należą: ogniotrwałość, odporność na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne, swoboda w kształtowaniu elementów, duża odporność na korozję (przy zachowaniu właściwej otuliny wkładek stalowych i poprawnym zagęszczeniu układanej mieszanki betonowej). Dystanse do zbrojenia producent to Bielsko-Biała. Odporność na wpływy atmosferyczne można podnieść wykonując stosunkowo tanie zabezpieczenie powłokowe. Zabezpieczenia te stosuje się przede wszystkim w konstrukcjach mostów i wiaduktów. Producentem dystansów do zbrojenia jest Jolanta Dobrzyniecka z Bielsk-Białej.
Strona kojarzona ze słowami: podkładki pod zbrojenie, dystanse pod zbrojenie, dystanse do zbrojenia producent