Podkładki dystansowe, podkładki dystansowe pod zbrojenie, podkładki dystansowe do zbrojenia

Podkładki dystansowe, podkładki dystansowe pod zbrojenie, podkładki dystansowe do zbrojenia

Wejdź na stronę główną !!!


Poczta e-mail Przekładki dystansowe stosuje się w celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej w elementach budowalnych oraz budowlach żelbetowych. Podkładki dystansowe ogólnie można stosować zarówno przed, jak i w czasie betonowania. Nasza firma oferuje optymalne podkładki dystansowe dla każdego zastosowania. Rozstaw podkładek dystansowych przede wszytskim zależy od dopuszczalnego ugięcia zbrojenia przy maksymalnym obciążeniu.
Allegro Podkładki dystansowe pod zbrojenie stosowane są po to, by przed i w czasie betonowania zapewnić jednakową otulinę betonową, a tym samym trwałość i wartość użytkową budowli. Otulenie zbrojenia w znacznej mierze decyduje o trwałości konstrukcji. Poprzez „trwałość konstrukcji” rozumiemy dzisiaj spełnienie wszystkich warunków użytkowalności przez cały projektowany okres użytkowania, bez większych nakładów finansowych i bez większego obniżenia walorów estetycznych konstrukcji. Dobór otuliny zbrojenia dla podkładki dystansowe pod zbrojenie należy uwzględnić na etapie projektowania.
Image 3 Zbrojenie to wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników - np. umieszczone w betonie w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie. Podkładki dystansowe do zbrojenia z tworzywa sztucznego są obok podkładek betonowych najbardziej rozpowszechnioną grupą podkładek dystansowych do zbrojenia. Podkładki te wykonane są z tworzywa odpornego na uderzenia, są też całkowicie nienasiąkliwie. Konstrukcja podkładek dystansowych do zbrojenia pozwala na pełne otulenie ich betonem co zwiększa odporność całej konstrukcji. W wielu krajach europejskich ognioodporność podkładek jest pomijalna i traktowana jako odpowieadające klasie betonu w produkcji.
Strona kojarzona ze słowami: podkładki dystansowe, podkładki dystansowe pod zbrojenie, podkładki dystansowe do zbrojenia